Torkel Klingberg

torkelTorkel Klingberg, läkare och forskare vid Karolinska Institutet är en av stiftelsernas anslagsmottagare 2001. Han disputerade på positron emissions tomografi undersökningar av hjärnaktivitet vid arbetsminnestester.


Efter examina har han forskat vid Stanford University i USA för att studera olika MR tekniker. Numera är Torkel Klingberg verksam vid institutionen för Neuropediatrik vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vår forskningsgrupp studerar de neurologiska mekanismerna för koncentrationsförmåga och arbetsminne. Arbetsminne är ungefär synonymt med korttidsminne. Vår förmåga att hålla information i arbetsminnet är viktig för många mentala aktiviteter såsom att lösa logiska problem, minnas instruktioner och förstå komplicerade meningar. Vid arbetsminnestester aktiveras hjärnbarken i frontal och parietalloben. Arbetsminnet förbättras under barndomen och upp till slutet av tonåren. Av speciellt intresse är att förstå hur hjärnans utveckling lägger grunden för denna utveckling av arbetsminnet.

Vi undersöker också olika typer av störningar av koncentrationsförmågan. En grupp barn med sådana problem är barn med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Vi utvecklar dels datoriserade tester för att kunna kvantifiera koncentrationsförmåga, men också metoder för att kunna hjälpa barn att förbättra sin koncentrationsförmåga.

Hjärnaktivitet undersöks med MR kamera som är en ofarlig metod som kan användas på barn. Då nervcellerna aktiveras konsumeras syre och mer syresatt blod strömmar till. Det syresatta blodet innehåller oxy-hemoglobin. Med en speciell MR teknik kan man mäta kvoten mellan oxy- och deoxyhemoglobin och kan därigenom avgöra var hjärnan aktiveras. Denna teknik kallas funktionell MR (fMRI). En annan MR teknik som vi använder oss av är sk. diffusions-tensor-MR som används för att undersöka myelinisering av axoner i hjärnan.