Styrelse & Adresser

Harald och Greta Jeanssons Stiftelse samt Harald Jeanssons Stiftelse står under gemensam förvaltning med följande personer i styrelsen:

Ordförande
Advokat Mats Bendrik, Stockholm

Ledamot och vetenskapssekreterare
Professor Anita Aperia
Karolinska Institutet

Ledamot
Professor Anna-Lena Spetz
Stockholms Universitet

Suppleanter
Docent Anna Forsby
Professor Ingrid Lundberg
Direktör Hans Mertzig
Jur. kand. Gabriel Westin (representant för Harald och Greta Jeanssons familj)

Postadress
Advokat Mats Bendrik
KANTER Advokatbyrå KB
Engelbrektsgatan 3
P. O. Box 1435
SE-111 84  Stockholm