Anslag

Sista ansökningsdag den 17 juni 2020

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2014 eller senare om ej särskilda skäl föreligger. Ange datum för disputation. Sökande kan beviljas årligt anslag vid två tillfällen, men ej mera. Sökande måste ange om det gäller fortsättningsanslag. För att erhålla ett fortsättningsanslag krävs tillfredsställande rapport om aktuell aktivitet. Anslag bör ej sökas för egen lön. Anslag ges företrädesvis till sökande som ännu ej beviljats större anslag som täcker fleråriga kostnader för lön och drift.

Ansökningssystemet är öppet mellan den 4 maj och den 17 juni 2020 kl. 24:00. Den elektroniska ansökan ska kompletteras med en inskickad bilaga. Endast ansökningar med både en elektronisk ansökan och en inskickad bilaga accepteras.

Elektronisk ansökan

Bilaga

Vanliga frågor

Bilagan ska skickas som en ifylld pdf-fil till nedanstående e-post adress senast en vecka efter att ansökningssystemet stängts.

Lill-Britt.Svensson@ki.se

Din ansökan kommer att behandlas enligt standardförfarande när både den elektroniska ansökan och bilagan har mottagits av Jeanssons Stiftelser. Du kommer att bli informerad om beslutet per e-post under november månad. Bedömningen av ansökan är slutgiltig.

Tack!