Anslag

Sista ansökningsdag den 14 juni 2019

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2013 eller senare om ej särskilda skäl föreligger. Ange datum för disputation. Sökande kan beviljas årligt anslag vid två tillfällen, men ej mera. Sökande måste ange om det gäller fortsättningsanslag. För att erhålla ett fortsättningsanslag krävs tillfredsställande rapport om aktuell aktivitet. Anslag bör ej sökas för egen lön. Anslag ges företrädesvis till sökande som ännu ej beviljats större anslag som täcker fleråriga kostnader för lön och drift.

Bedömningen av ansökan är slutgiltig.

Ansökningssystemet är öppet mellan den 6 maj och den 14 juni 2019 kl. 24:00. Den elektroniska ansökan ska kompletteras med en inskickad bilaga. Endast ansökningar med både en elektronisk ansökan och en inskickad bilaga accepteras.

Elektronisk ansökan

Bilaga

Vanliga frågor

Bilagan ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress och ska
vara tillhanda senast en vecka efter att ansökningssystemet stängts.

Lill-Britt Svensson
Science for Life Laboratory
Box 1031
17121 SOLNA

Din ansökan kommer att behandlas enligt standardförfarande när både den elektroniska ansökan och formuläret har mottagits av Jeanssons Stiftelser. Du kommer att bli informerad om beslutet per e-post under november månad. Bedömningen av ansökan är slutgiltig.

Tack!