Jeanssons stiftelser delar årligen ut forskningsanslag i storleksordningen 4-7 mkr. Forskare som i första hand kommer i fråga är disputerade forskare som fullgjort en postdoktoral utbildning och som är i färd med att bilda en egen grupp. Ansökningstider kungörs via Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och övriga medicinska fakulteter samt på stiftelsens hemsida.

Etableringsanslag till yngre forskare som är i färd med att etablera sin egen oberoende forskargrupp. Den sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2010 eller senare.
Ansökningssystemet för år 2016 är öppet mellan den 9 maj och den 15 juni kl. 24:00.

Ansök här »

Jeanssons Stiftelser