Etableringsanslag till yngre forskare som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst, alternativt klinisk tjänst vid universitetsanknutet sjukhus, samt ha disputerat 2018 eller senare om ej särskilda skäl föreligger.

Ansökningssystemet är öppet mellan den 17 juni till den 16 augusti 2024 kl. 24:00 (Elektronisk ansökan).