Jeanssons stiftelser delar årligen ut forskningsanslag i storleksordningen 4-7 mkr. Forskare som i första hand kommer i fråga är disputerade forskare som fullgjort en postdoktoral utbildning och som är i färd med att bilda en egen grupp. Ansökningstider kungörs via Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och övriga medicinska fakulteter samt på stiftelsens hemsida.

Etableringsanslag till yngre forskare som är i färd med att etablera sin egen oberoende forskargrupp. Den sökande bör ha någon form av institutions-
anknuten tjänst och ha disputerat 2016 eller senare. Ansökningssystemet för år 2022 är öppet mellan den 2 maj och den 21 juni kl. 24:00.

Ansök här »

Jeanssons Stiftelser