Karin Loré

karinKarin Loré forskar vid Karolinska Institutet och är en av anslagsmottagarna 2006. Som doktorand studerade Karin dendritiska cellers roll under patogenesen av HIV infektion.


Efter sin disputation 2001 åkte hon till Vaccine Research Center, NIH i Bethesda, MD i USA för fortsatta studier av HIV och dendritiska celler men nu med ett fokus på vaccin utveckling. År 2006 startade Karin sin egen forskargrupp vid Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, på Karolinska Institutet.

Trots enorma insatser finns ännu inget skyddande HIV vaccin. För att ett HIV-vaccin skall kunna generera ett skyddande HIV immunförsvar måste bl a soldaterna i immunförsvaret (T-cellerna) aktiveras på bästa sätt. Dessa T-celler kan inte själva starta ett immunförsvar utan måste få instruktioner av de så kallade dendritiska cellerna när och vilket främmande ämne som ska elimineras från kroppen. Dendritiska celler fungerar alltså som dirigenter och är essentiella för att starta ett immunförsvar mot infektioner som t ex HIV. Vi studerar dessa dendritiska celler i vår forskning och försöker kartlägga olika ämnen som optimalt kan binda och aktivera dendritiska celler. Sådana ämnen skulle kunna utgöra komponenter i ett vaccin.

Dendritiska celler finns i så låga mängder i kroppen och är därför svåra att rena fram och studera i laboratoriet. Vi har nu utvecklat metoder med vilka vi kan rena fram relativt höga mängder av olika typer av dendritiska celler direkt från blod och från hud. Detta gör att vi kan använda relevanta system för att studera dessa celler och lättare förutse vilka effekter de olika ämnena vi studerar skulle ha om de användes som vaccin komponenter.

Vi hoppas att vår forskning kommer bidra med viktig information hur ett vaccin mot HIV ska designas för att optimalt kunna aktivera essentiella processer och celler för att skapa ett starkt immunförsvar mot HIV.