Niklas Björkström

niklas_bjorkstromNiklas Björkström forskar vid Centert för infektionsmedicin, Institutionen för medicin på Karolinska Universitetssjukhuseti Hudinge.


Niklas forskning handlar om naturliga mördarceller, sk. NK celler, som tillhör vårt naturliga ”medfödda” immunsystem. NK celler kan eliminera tumörceller och utgör en viktig komponent utav vårt immunförsvar. Levercancer är den tredje vanligaste cancerformen med dödlig utgång på ett globalt plan. Varför levercancer uppstår är fortfarande till stora delar oklar. Dock vet man att underliggande sjukdomar, såsom primär skleroserande kolangit, kraftigt ökar risken för att en patient ska utveckla levercancer. Däremot är det fortfarande inte känt varför vissa patienter med dessa underliggande sjukdomar får cancer medan andra klarar sig.

I aktuellt projekt kommer Niklas att använda den senaste och modernaste tillgängliga teknologin och metoder för att i detalj studera ett antal frågor av central vikt rörande NK celler i patienter med levercancer. Mer specifikt vill vi studera varför enbart vissa patienter med primär skleroserade kolangit utvecklar levercancer och undersöka ifall detta har att göra med hur NK cellerna i dessa patienter fungerar.

Vi vill också undersöka hur effektiva NK cellerna är på att specifikt känna igen och döda levertumörceller. Bättre kunskap om NK celler vid sjukdomstillstånd som ovan kan bidra till bättre förståelse för sjukdomsmekanismer, leda till bättre förutsättningar för att förutsäga sjukdomsförlopp och/eller effekter av behandling. Ny kunskap kan också ligga till grund för nya behandlingsstrategier som kan påverka NK celler, direkt eller indirekt.