Styrelse & Adresser

Harald och Greta Jeanssons Stiftelse samt Harald Jeanssons Stiftelse står under gemensam förvaltning med följande personer i styrelsen:

Ordförande
Jur.kand. Mats Bendrik, Stockholm

Ledamot och vetenskapssekreterare
Professor Anita Aperia
Karolinska Institutet

Ledamot
Professor Anna-Lena Spetz
Stockholms Universitet

Suppleanter
Docent Anna Forsby
Professor Ingrid Lundberg
Jur.kand. Gabriel Westin (representant för Harald och Greta Jeanssons familj)

Postadress
KANTER Advokatbyrå KB
Engelbrektsgatan 3
P. O. Box 1435
SE-111 84  Stockholm