Etableringsanslag till yngre forskare som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst, alternativt klinisk tjänst vid universitetsanknutet sjukhus, samt ha disputerat 2017 eller senare om ej särskilda skäl föreligger.

Ansökningssystemet är öppet mellan den 2 maj till den 22 juni 2023 kl. 24:00 (Elektronisk ansökan).