Malin Lagerström

malin_lagerstromMalin Lagerström forskare vid Uppsala universitet har tilldelats ett personligt nyinstiftat pris om 50 000 kronor i hennes egenskap av särskilt framstående ung forskare och gruppledare inom medicin.


Malin har på kort tid byggt upp en forskargrupp som studerar funktionen hos de nätverk av nervceller som registrerar och reglerar smärta och andra känsleintryck. Forskningen, som är nydanande, har stor potential att leda till bättre behandling av kronisk smärta.

Smärta får oss att reagera snabbt och undvika det som kan skada oss. En adekvat reaktion kan göra skillnaden mellan en farlig eller ofarlig situation. Malins projekt fokuserar på de nätverk av nervceller som registrerar och reglerar smärta och andra känselintryck. Vår förmåga att tolka vår omgivning och reagera på ett lämpligt sätt regleras av komplexa system i kroppen där nervceller tar emot information, bearbetar den och skickar ut ett svar.
Malin med kollegor har tidigare hittat de nervceller som leder varm, mekanisk och inflammatorisk smärta från huden till ryggmärgens nervceller. De arbetar nu vidare med att studera de nätverk i ryggmärgen som förmedlar och reglerar känselsignaler för att identifiera vilken roll dessa celler har i normala och sjuka tillstånd. Malin använder möss där vissa gener eller nervceller är borttagna eller där vissa celler kan aktiveras eller hämmas via ljus och varpå djurens beteende kan följas. De vill även se hur dessa nervceller samspelar med andra nervceller i kroppen.

Malins mål är att öka kunskapen om detta nätverk så att det i slutändan kan utvecklas bättre läkemedel mot kronisk smärta och kronisk klåda, tillstånd där detta nätverk inte är i balans. Kronisk smärta är ett stort problem i dagens samhälle med nästan 20% av Sveriges befolkning drabbad.